משולחנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת: פעולות לקידום מעמדם של מבקרים פנימיים ברשויות המקומיות

מבוא ורקע:

בתקופת כהונתו של חבר הכנסת דוד ליבאי כיו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חוקקה הוועדה את חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992 כתגובה לביקורת שנמתחה בזמנו בדוחות מבקר המדינה על תפקידו הלקוי של מוסד הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה ובחברות הממשלתיות. תכלית החוק הייתה לשמור על אופיו של המבקר הפנימי ככלי עזר להנהלת המשרד, התאגיד או הרשות ועם זאת לשמור על יכולתו לתפקד באופן בלתי תלוי, ביעילות ובאופן ענייני.

יו"ר הוועדה דוד ליבאי שהציג את החוק במליאת הכנסת אמר: אנו מאמינים שחוק זה יפתח דף חדש בזהות העצמית, ביכולת התפקוד ובדימוי הציבורי של הביקורת הפנימית.

דיוני הוועדה בעניין מבקרים פנימיים:

בין שאר תפקידיה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת מוסמכת לעסוק במעמדם ובסמכויותיהם של מבקרים פנימיים.

בחלוף 25 שנה מחקיקת החוק, נדרשה לאחרונה הוועדה לענייני ביקורת המדינה, בראשות חברת הכנסת שלי יחימוביץ, לחזור ולדון בסוגיית מעמד המבקרים הפנימיים בכלל ובמעמדם של המבקרים ברשויות המקומיות בפרט. המניע לדיון היה המציאות הקשה,   כשלפתחה של הוועדה הגיעו מקרים רבים של מבקרים פנימיים שלא יכלו למלא כראוי את תפקידם.

  • בישיבות הוועדה התברר שמבקרי הפנים, שתפקידם לבקר בין השאר את ראשי הרשויות, עוברים חוויות קשות.
  • לאחרונה ראש רשות אף הגיש תביעת דיבה נגד המבקרת הפנימית.
  • אף כי מבקר המדינה מוציא צווי הגנה למבקרים, הרי שבלא מעט מקרים ראשי הרשויות המקומיות מפרים צווי הגנה אלה.
  • ראוי לציין כי מבקר המדינה נקט לראשונה פעולה חסרת תקדים והגיש תלונה במשטרה נגד ראש עירייה שהפר צו הגנה של המבקר.
  • במסגרת הדיונים התברר כי במשך שנים ארוכות לא קבעו שרי הפנים לדורותיהם הוראות כנדרש בנושא תקציב לשכת המבקר הפנימי, ומזה למעלה מ-22 שנה לא נקבעו תקנות בנושא מצבת העובדים בלשכת המבקר הפנימי ברשויות.
  • מחדלים אלה נוגדים את הרעיון המסדר: חשיבותו של השלטון המקומי במערכת השלטונית בישראל הולכת וגוברת, ואופי התפקידים הציבוריים המוטלים על הרשויות המקומיות, והגידול בהיקפי תקציבן והרחבת פעילותן מחזקים את הצורך בשקיפות ובמתן דין וחשבון לציבור ובהגברת כוחם של שומרי הסף, ובהם המבקרים הפנימיים.

פעולות וכלים שננקטו:

  • הוועדה בחרה להתמודד עם המצב העגום שנוצר והפגיעה במעמד המבקר על ידי התמקדות בתקנות העיריות: תקנים ותקציב שנתי ללשכת מבקר העירייה, שכן ידוע שיעילות פעילותיו של המבקר הפנימי והשפעתן מותנות בתקציבים ובאמצעים העומדים לרשותו, וללא תקציב וכוח אדם מתאים הוא לא יוכל למלא את תפקידו כראוי.
  • התנועה לאיכות השלטון, איגוד המבקרים ברשויות המקומיות וחבר הכנסת מיקי רוזנטל, הגישו בשעתו עתירה לבג"ץ נגד שר הפנים בגין חובתו לקבוע תקנים ותקציב מינימלי ללשכת המבקרים. מטרת העתירה הייתה לתקן עוולות ולחזק את מעמדם של המבקרים הפנימיים ברשויות. עתירה זו נמחקה לבסוף לנוכח ההתקדמות המשמעותית שנעשית כיום במשרד הפנים לשם הסדרת התקנות, שתכליתן להגביר את עצמאות המבקרים ולהגביר את יכולתם לבצע את עבודתם כנדרש.
  • הוועדה לענייני ביקורת המדינה, שתפקידה לאשר את התקנות, שוקדת בימים אלה על נוסח טיוטת התקנות שהגיש לה משרד הפנים.

הצהרת כוונות:

בסיכום הישיבה האחרונה בנושא, אמרה יו"ר הוועדה חברת הכנסת שלי יחימוביץ: "אני לא הולכת להרפות מהעניין הזה, מבחינתי מבקרי הפנים ברשויות ומבקרי הפנים בכלל הם בני טיפוחים של הוועדה הזאת ולוועדה יש אחריות נרחבת לדאוג לגורלם, לתנאיהם, למצבם וליכולת שלהם לבצע את תפקידם כראוי, כי בעיניי הם שומרי הסף הראשונים במעלה במאבק נגד שחיתות ואי סדרים, ולמען מינהל תקין לטובת אזרחי מדינת ישראל".