"מעקב יישום המלצות: מעקב לעקב אכילס" – כנס IIA ישראל ו- ISACA ישראל 5-6.12.2012