דיון על השחיתות השלטונית בישראל  

מבוא:

מרכז המידע והמחקר של הכנסת הגדיר[1] שחיתות ציבורית  כ"שימוש בלתי הולם במשרה ציבורית במטרה לקדם אינטרסים פרטיים". בפברואר 2016 ערכה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת דיון שכותרתו: "בקשה לחות דעת מבקר המדינה בנושא: השחיתות השלטונית בישראל וטיפול רשויות החוק בסוגיה".

עיקרי הדיון:

במהלך הדיון עלה הצורך בגוף מתכלל, ובלשון יו"ר הוועדה – ח"כ אלהרר: "משרדים ממשלתיים בגדול לא יודעים לדבר אחד עם השני… נניח שקיבלתם תלונה, איך המשרדים הממשלתיים משלבים כוחות ביניהם… הגיע הזמן לעשות ניתוח מקיף ולהסדיר את הסוגיה".

נציגת הפרקליטות הסתייגה והציעה חלופה: "לחשוב האם נכון לעשות איזשהו הליך של כמו ועדה מתמדת כזאת (גוף או הליך), שיתכלל ויסתכל באופן רוחבי יותר ובאופן יותר רשמי על מה שנעשה היום ובאופן יותר סדור ושיטתי".

במהלך הדיון עלתה הצעה חלופית: למסד "שולחן עגול", שבו ייפגשו מעת לעת היועץ המשפטי לממשלה ונציגי משרד המשפטים עם נציגי מבקר המדינה, מבקרים פנימיים במגזר השלטוני, חשבים וגזברים בשלטון המקומי, גורמי מודיעין  וחקירה משטרתיים ועוד. מפגשים אלה יאפשרו לאפיין מגמות בשחיתות הציבורית ופרצות שיש למנען, להחליף מידע, ולהגביר שיתוף פעולה בין-ארגוני במאבק.

"לא עכברא גנב אלא חורא גנב"

באשר לשחיתות שלטונית, במיוחד בשלטון המקומי, בדיון הומחשה הטענה שחסרה ראייה  מערכתית: כבר היו חקירות רבות ובמשך השנים כבר נצברו פסקי דין רבים המרשיעים ראשי ערים וסגניהם בשחיתות שלטונית. יש בכך הישג אבל המאפיין של ההליכים הללו הוא מרוץ אחר מי ש"גנב" – אחרי "העכבר", ולמיטב ידיעת עורך המאמר  ,באותן שנים לא מומש הליך מקיף-חקיקתי  שהוליך  לסגירת  הפרצות באמצעות חוק או בתקנות , מלשון מניעת "הפרצה הקוראת לגנב".

סיכום

בסיום הדיון[2] קראה הוועדה לחשיבה מחודשת על הדרך הנכונה למלחמה בשחיתות.

עוד סוכם, שהוועדה תִפנה בבקשה לראש הממשלה ולשרת המשפטים כדי לקבל בתוך חודש (עד ליום 22 במארס 2016) את התייחסותם לנושא הקמת הגוף המתכלל.

דבר העורך

האם בעקבות הדיון יתחיל שינוי מחשבתי-תהליכי? האם יוקם גוף מתכלל או לפחות יחל מיסודו של "שולחן עגול" בין-ארגוני? האם יואצו הליכים לאיתור הפרצות  ותואץ רגולציה-להסדרה? ימים יגידו…

[1] "גופים להתמודדות עם שחיתות ציבורית במדינות שונות", מרכז המידע והמחקר, 16.11.15

[2] הוועדה לענייני ביקורת המדינה, סיכום דיון מיום י"ג באדר א', התשע"ו, 22 בפברואר 2016 בנושא:

בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: השחיתות השלטונית בישראל וטיפול רשויות החוק בסוגיה