"מבנה מתקדם של דוחות ביקורת פנימית בדגשים ניהוליים"- כנס IIA ישראל 11.06.2013