ליווי פרויקטים על ידי הביקורת הפנימית- כנס 05.01.17