חידושים בתקנים המקצועיים הבינלאומיים- כנס 05.01.17