חושפי האמת

תשלומים חסרי תקדים של ה-SEC וחוקי הגנה חדשים של האיחוד האירופי מאותתים שעל ארגונים לחזק את תוכניות

התפתחות ברגולציה ובפעולות לעידוד חושפי שחיתות

לאחר שנת שפל ב-2019, התוכנית להגנה על חושפי מעשי שחיתות של ה-SEC (הרשות לניירות ערך בארה"ב) הגיעה לשנתיים שוברות שיאים (2020 ו-2021) שבהן חולקו פרסים בסך של כ-739 מיליון דולר, נתון שהביא את סך הפרסים לסכום מצטבר של כ-1.3 מיליארד דולר מאז הקמת התוכנית בשנת 2012. בשנת הכספים 2020, 39 אנשים קיבלו פרסים – כפול מאשר בכל שנה קודמת, והרצף שובר השיאים נמשך גם בשנת 2021 עם 108 פרסים לחושפי מעשי שחיתות. נכון לאוגוסט 2022 חולקו פרסים ל-39 אנשים, והסכום הכולל של הפרסים הגיע לקרוב ל-165 מיליון דולר.

במקביל כמה מדינות באיחוד האירופי חקקו חוקים התואמים את דירקטיבת האיחוד האירופי משנת 2018 לגבי הגנה על חושפי מעשי שחיתות, דירקטיבה שנועדה לקדם את מדינות האיחוד לסטנדרט אוניברסלי של דרישות והגנות בתוכניות להגנה על חושפי מעשי שחיתות. הדירקטיבה חייבה את כל המעסיקים במגזר הפרטי והציבורי המעסיקים 250 עובדים ומעלה ליישם תוכנית לחשיפת מעשי שחיתות עד דצמבר 2021. לארגונים קטנים יותר, המעסיקים 249-50 עובדים, ניתנו שנתיים נוספות כדי להשלים את התהליך. אומנם לא כל המדינות באיחוד האירופי אימצו את הדירקטיבה כחוק, אך 10 מדינות באיחוד האירופי אישרו חקיקה מקבילה, ו-15 מדינות באיחוד האירופי עובדות כעת על חקיקה כדי ליישם את הדירקטיבה. רק שתי מדינות באיחוד האירופי לא נקטו שום פעולה או נקטו פעולה מינימלית בלבד.

באסיה, תוכניות להגנה על חשיפת מעשי שחיתות כמעט שאינן קיימות. בשנת 2016 פרסמה סין מספר הוראות במטרה להגן על חושפי מעשי שחיתות ולהעניק להם פרסים, אולם ההוראות התמקדו בעיקר במלחמה בשחיתות מצד פקידי ממשל. גם אמריקה הלטינית לא עומדת בקצב של ארה"ב והאיחוד האירופי; ההתפתחויות המשפטיות בצ'ילה ובפרו בתקופה האחרונה אינן כוללות הגנות מקיפות על חושפי מעשי שחיתות.

תפקיד הביקורת הפנימית

לביקורת הפנימית יש תפקיד קריטי בהגנה על האינטרסים של חברות ומשקיעים מפני עוולות שזוהו באופן פנימי ומוקדם. בהתחשב במעמדה הייחודי כחלק בלתי נפרד מממשל תאגידי, הביקורת הפנימית היא לעיתים קרובות המקבלת והחוקרת הראשית של טענות ומידע שהגישו חושפי מעשי שחיתות. לעיתים קרובות המבקרים הפנימיים גם אחראים על שמירת התקינות של הקווים החמים הפנימיים -HOT LINES . על פי דוח ה-IIA לשנת 2022, "ביקורת פנימית: מבט גלובלי", 29% מהמבקרים הפנימיים הראשיים מדווחים שהם אחראים על הקו החם בתחום האתיקה ו/או חשיפת מעשי שחיתות. האחוז גבוה יותר באזורים מסוימים, כולל במזרח התיכון (39%) ובצפון אמריקה (35%).

מבט על תוכניות

יישום התוכנית להגנה על חושפי מעשי שחיתות בארה"ב הפך לחובה מתוקף חוק הרפורמה בוול-סטריט והגנת הצרכן – חוק דוד פרנק משנת 2010. התוכנית מציעה פרסים משמעותיים לאנשים המספקים מידע מקורי המוביל לפעולות אכיפה מוצלחות ולהטלת עיצומים כספיים העוברים את רף המיליון דולר. על פי דוח חושפי מעשי השחיתות של ה-SEC לשנת 2021, חושפי מעשי שחיתות שקיבלו פרסים בשנת 2021 תרמו לחשיפת מקרים הקשורים ב"מגוון הפרות בתחום ניירות ערך, לרבות מקרי הונאה, כגון הונאות פונזי; הצהרות כוזבות או מטעות בדוחות הכספיים; הפרות רגולציה בתחום החשבונאות, הפרות בתחום הבקרות הפנימיות, הפרות של חוק איסור מתן שוחד לגורמים זרים (חוק ה-FCPA – Foreign Corrupt Practices Act), וכן סוגים אחרים של התנהגות בלתי הולמת".

המיקוד של תוכנית האיחוד האירופי EU שונה מארה"ב בכך שהתוכנית אינה מוגבלת רק לפשעים פיננסיים ולהפרות רגולטוריות, אלא כוללת מטרה רחבה יותר – לחשוף פעולות המאיימות על האינטרס הציבורי ופעולות בניגוד לחוקי האיחוד האירופי. לדוגמה: דירקטיבת האיחוד האירופאי ה-EU מגינה על חושפי מעשי שחיתות המדווחים על ארגונים הפוגעים בסביבה, ארגונים המסכנים את בריאות ובטיחות הציבור, או ארגונים העושים שימוש לרעה במימון ציבורי.

בעוד התוכנית האמריקאית מיועדת לחשוף שחיתות בחברות ציבוריות בעיקר כדי להגן על משקיעים, הדירקטיבה של האיחוד האירופי מקיפה את כל סוגי הארגונים כדי לתקן ולסדר את מה שהיה עד אז תערובת מבולגנת של חוקים להגנת חושפי מעשי שחיתות ברחבי האיחוד האירופי.

שתי התוכניות, האירופית והאמריקאית, כוללות הוראות בנושא שמירת זהותם של חושפי מעשי שחיתות בסוד, ושתיהן כוללות איסור על התנכלות ומעשי נקם. עם זאת, התוכנית של האיחוד האירופי נועדה לסייע לארגונים לחשוף פעולות בלתי חוקיות בשלב מוקדם יותר כדי למנוע או למזער פגיעה בעסקים, בעובדים ובבעלי עניין, ואילו התוכנית האמריקאית היא סוג של תוכנית אל-כשל, הנועדה לעצור פעולות בלתי חוקיות שלא נעצרו ברמה הארגונית.

ההשלכות עבור מבקרים פנימיים

ההיקף הגבוה של מידע אנונימי שהתקבל ("טיפים" בשפה המקצועית) והמספר הגדל של הפרסים וסכומם בדולרים, מעידים על המשך התרחבות התוכנית של SEC לעידוד חושפי מעשי שחיתות. כך, תיקונים לתוכנית שאומצו לאחרונה נועדו לעודד אנשים להגיש תלונות באמצעות הגדלת הפרסים הכספיים, הגברת הצעדים שיינקטו נגד מתנכלים לחושפי שחיתות, והכנסת שיפורים בתהליך הבדיקה כדי שיהיה שקוף ויעיל יותר.

באופן דומה, האימוץ הנרחב של דירקטיבת ה-EU מצביע על הרחבה עולמית משמעותית של התוכניות להגנה על חושפי מעשי שחיתות, במיוחד תוכניות הכוללות התחייבויות לשמירת סודיות ולמניעת התנכלות ומעשי נקם.

הביקורת הפנימית ופונקציות פיקוח אחרות צריכות לשים לב ולהגיב. תוכניות לחשיפת מעשי שחיתות פנימיות מיועדות לפתור בעיות בתוך הארגון כדי לחסוך ממנו את הנזקים הנגרמים כשהתנהלות עסקית רעה נחשפת בכותרות העיתונים. בכוחם של מבקרים פנימיים להציע ייעוץ וביקורת בנוגע למספר אסטרטגיות למציאת פתרון לטיפול נאות בתלונות בתוך הארגון.

מקור: הודעות לעיתונות של ה-SEC ודוחות חושפי שחיתות שנתיים לקונגרס

מה אפשר לעשות?

לקיים בקרות פנימיות חזקות על התוכנית לחשיפת מעשי שחיתות. מבקרים פנימיים צריכים לפקח באופן שוטף על הבקרות הפנימיות הנכללות בתוכניות לעידוד חשיפת מעשי שחיתות. יש לדון בחולשות ובחששות עם ועדת הביקורת ועם ההנהלה כדי להבטיח שהתוכנית לעידוד חשיפת מעשי שחיתות מתפקדת כראוי וכדי ליצור אמון רב יותר בתוכנית בקרב העובדים. מבקרים פנימיים צריכים להפגין פתיחות לגבי הפעולות שבהן הם מיישמים ובודקים את הבקרות בתחום הגנת חושפי שחיתות. פעולות אלה יובילו להגברת הנכונות והפתיחות של העובדים להגנה על חושפי שחיתות.

להציע לארגונים מגוון של ערוצי דיווח. האיחוד האירופי ממליץ להציע ערוצים בכתב, פנים אל פנים ובעל פה (בדרך כלל באמצעות קו חם). כל הערוצים צריכים להיות מאובטחים ונגישים בקלות. בנוסף, דירקטיבת ה-EU ממליצה לארגונים לשמור רשומות הניתנות לביקורת על ידי הקמת מערכת המתעדת פעילויות ניהול של אירועים.

להשקיע בהדרכה ובתקשורת באופן שוטף. העובדים צריכים להיות מודעים לתוכנית לעידוד חשיפת מעשי שחיתות ולקבל הדרכה כיצד להשתמש בה. תקשורת עקבית באמצעות פוסטרים או דוא"ל יכולה להזכיר לעובדים שהתוכנית קיימת וחשובה. מבקרים פנימיים צריכים לעבוד עם מחלקת משאבי אנוש כדי לוודא שעובדים חדשים יקבלו הדרכה בתוכנית, במיוחד במהלך תקופת פיתוח האוריינטציה והמודעוּת אצל עובדים חדשים. 

לחקור תלונות באופן מקיף: יש לחקור את כל התלונות ביסודיות ומבעוד מועד ולמסור גילוי נאות להנהלה ולוועדת הביקורת. דירקטיבת ה-EU קובעת כי על ארגונים לאשר קבלת דוח או "טיפ" תוך שבעה ימים, דבר שניתן לעשות באמצעות דוא"ל מענה אוטומטי. בנוסף, הדירקטיבה קוראת לארגונים לבצע מעקב אחר הדוח ולספק משוב לחושפי מעשי שחיתות תוך שלושה חודשים.

כשמדובר בחברות ציבוריות בארה"ב, תגובה מהירה והולמת לתלונה עשויה למתן את נחישותו של חושף מעשי שחיתות לדווח ישירות ל-SEC. על פי דוח חושפי מעשי השחיתות של ה-SEC לשנת 2021, יותר מ-75% ממקבלי הפרס לשנת 2021 היו בעבר או בהווה עובדים של הארגון עליו דיווחו, והביעו את חששותיהם תחילה בתוך הארגון לממונים עליהם, לגורמים במחלקת הציות או באמצעות מנגנוני דיווח פנימיים, או "הבינו שהממונה עליהם או אנשי מחלקת הציות ידעו על ההפרות לפני שהם דיווחו ל-SEC על מעשים פסולים בארגונם".

לשמור על אנונימיות חושפי מעשי השחיתות ולהגן עליהם מפני התנכלות ומעשי נקם. הביקורת הפנימית צריכה לעבוד בשיתוף פעולה עם מחלקת משאבי אנוש כדי לשמור על האנונימיות של חושפי מעשי שחיתות. דירקטיבת הגנת חושפי מעשי השחיתות של ה-EU ממליצה לארגונים לבחון האם המדיניות, ההכשרה, הקוד האתי והבקרות הפנימיות הנוכחיים שלהם אכן מונעים התנכלות ומעשי נקם. מחקרים מצאו כי ההקפדה על אנונימיות היא הכרחית עבור רוב העובדים על מנת שהם ישקלו למסור דיווח על מעשי שחיתות. הפחד מהתנכלות ומעשי נקם עלול לגרום לעובדים להימנע משימוש בקו החם של החברה ובמקום זאת לבחור לדווח ישירות לרגולטורים. כאשר עובדים מפחדים ממעשי נקם, התוצאה עלולה להיות פגיעה בארגון או באינטרס הציבורי. ב-SEC שמו דגש על נושא האנונימיות, ורכיב מרכזי בתוכנית לחשיפת מעשי השחיתות שלה הוא מניעת התנכלות ומעשי נקם, וכך גם בדירקטיבת ה-EU לחשיפת מעשי שחיתות.

לשקול מתן פרס כספי למדווחים. רכיב מרכזי בתוכנית לחשיפת מעשי השחיתות של ה-SEC הוא הפרס הכספי שחושפי שחיתות מקבלים מתוך הקנסות שחברות משלמות. מחקרים מצאו כי תוכניות פנימיות הכוללות פרסים כספיים או אחרים הן יעילות יותר בהנעת עובדים להשתמש בקו החם הפנימי. עם זאת, על פי הדוח לשנת 2022 של איגוד בוחני ההונאה המוסמכים ACFE, רק 15% מהחברות מציעות פרסים לחושפי שחיתות. מבקרים פנימיים יכולים לעזור ולהמליץ על הקמת קו חם המציע פרסים כספיים.

לשמור על קווי תקשורת פתוחים עם ועדת הביקורת. לעיתים קרובות הביקורת הפנימית מקבלת תלונות או מזהה עברות תוך כדי ניטור שוטף אחר הבקרות הפנימיות, ולכן עליה לקבל גישה הן להנהלה והן לוועדת הביקורת. תקשורת פתוחה מהווה לא רק ממשל תקין, אלא גם תורמת לתוכנית פנימית יעילה יותר לחשיפת מעשי שחיתות. מבקרים פנימיים גם צריכים לשמור על ערוצי תקשורת יעילים עם בעלי עניין מרכזיים אחרים, לרבות עובדים בחזית הארגון, עובדי הנהלה בכל הרמות (ממנהלים זוטרים ועד למנהלים הבכירים) ורואי חשבון המשמשים מבקרים חיצוניים.

עובדי החברה אינם האנשים היחידים שיכולים לדווח על מעשים פסולים – גם אנשים מחוץ לארגון יכולים להיות חושפי שחיתות. על פי דוח חושפי מעשי השחיתות של ה-SEC לשנת 2021, כ-60% ממקבלי הפרס לשנת 2021 היו בעבר או בהווה עובדים של הארגון שעליו דיווחו. אולם 40% ממקבלי הפרס היו אנשים מחוץ לארגון, כגון רואי חשבון, אנליסטים פיננסיים, ספקים, משקיעים או אפילו אנשים עם קשרים עסקיים או חברתיים עם מישהו בתוך הארגון.

חושפי מעשי שחיתות יכולים להיות אנשים מחוץ למדינת הבסיס של הארגון. בשנת 2021, כ-20% מחושפי מעשי שחיתות שקיבלו פרסים מה-SEC התגוררו מחוץ לארה"ב. ארגונים צריכים לשקול יצירת ערוצי דיווח חיצוניים כדי לאפשר לאנשים מבחוץ לדווח ישירות לארגון, ולהציע מידע בשפות אחרות, לפי הצורך.

סיכום הארגון כבית מאורגן ומוגן

טיפול במקרי חשיפת מעשי שחיתות מבעוד מועד בתוך הארגון יכול להגן על המוניטין של הארגון ואולי לחסוך ממנו את הנזקים הנגרמים כאשר מקרים כאלה מגיעים לידיעת הציבור, כגון קנסות, תביעות משפטיות, נזק למותג, ירידה בביצועי המניה ופגיעה באמון העובדים. לכן חברות צריכות לבחון ולשפר את התוכניות הפנימיות שלהן באופן שוטף.

בקרות פנימיות חזקות וערוצי חשיפת מעשי שחיתות יעילים הם רכיבים קריטיים במאבק נגד הונאה וסוגים אחרים של עוולות. ארגונים צריכים לעודד עובדים להשתמש בקווים חמים ובערוצים פנימיים אחרים כדי לחשוף בעיות פוטנציאליות עוד כשהן מתהוות בתוך הארגון, על מנת לתת לארגון הזדמנות מבעוד מועד לסכל ניסיון לבצע עבירה או לנקוט צעדים נגד מבצע העבירה. על מבקרים פנימיים לעודד בניית סביבה ארגונית היוצרת אמון ושומרת על נכסי הארגון ועל האינטרסים של בעלי עניין מרכזיים. אם לא יעשו זאת, הדבר עלול להוביל לנזק רב יותר לארגון בטווח הארוך.

***