חדשנות טכנולוגית הלכה למעשה – כנס IIA ישראל 4.1.18