השפעתם של המבקר הפנימי ודוחות הביקורת על איכות הממשל התאגידי- כנס 17.01.19

לצפייה במצגת לחץ כאן