המבקר הפנימי בעולם הדיגיטל- כנס 04.01.18- IIA ישראל