הלך לעולמו שר המשפטים לשעבר דוד ליבאי

לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל מביעה את צערה העמוק על פטירתו של פרופ' דוד ליבאי, שר המשפטים לשעבר.

ליבאי היה שותף בקידומם ובחקיקתם של חוקים חשובים רבים במדינת ישראל, ובהם, בין היתר, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד חופש העיסוק.

כמבקרים פנימיים, אנו מעריכים במיוחד את פועלו של ליבאי, בקידום חקיקת חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, תוך קיום תאום ושיתוף פעולה פורה עם לשכת המבקרים הפנימיים. חוק זה, ביחד עם חיקוקים רבים נוספים שבאו בעקבותיו, מהווים עד היום "אור לגויים" ודוגמה ייחודית בעולם, לחקיקה, אשר בִּצרה ומִצבה את מקצוע הביקורת הפנימית בישראל, במקום הראוי לה.

יצוין, כי לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל ממשיכה בדרכו זו של ליבאי, ופועלת לחיזוק מעמדם ועצמאותם של המבקרים הפנימיים במגזרים השונים בישראל, באמצעות פעולות מגוונות, ובהן, בין היתר, על-ידי קידום הצעות לתיקון חוק הביקורת הפנימית, אשר הוגשו לפתחו של משרד המשפטים.

יהא זכרו ברוך לעד!

לפרסום המקורי לחצו כאן