ביקורת פנימית בעת מצב חירום

מבקרות ומבקרים פנימיים יקרים,

ימים קשים עוברים על כולנו כאומה. אנו מקווים שאתם ומשפחותיכם בריאים, שומרים על אופטימיות וביחד ננצח במערכה.

לפני הכול, אנו מבקשים להביע את תנחומינו למשפחות השכולות, מאחלים איחולי החלמה לפצועים, מייחלים לשובם המהיר של השבויים והנעדרים, ומצפים לחזרת הלוחמים הביתה בשלום.
אנו מביעים את תמיכתנו בכוחות הביטחון ובכל תושבי המדינה, המתמודדים במערכה.

בימים קשים אלה, מבקרים פנימיים רבים שואלים את עצמם – מה תפקידנו? או, לפי הכותרת של הקווים המנחים שהוצאנו במארס 2020 (תחילת משבר הקורונה): "לבקר או לא לבקר, זו השאלה.."
בעניין זה, אנו מבקשים להפנות אליכם לקווים המנחים בנושא "התנהלות הביקורת הפנימית בעת משבר"

בקווים המנחים, קיים פרק נרחב שכותרתו "אז מה עלינו לעשות עכשיו?", ואשר נותן מענה גם לימינו אנו. בין היתר מתייחס הנייר לפעילויות הבאות (מפורטות להלן הכותרות בלבד, ואילו הפירוט בלינק דלעיל):

 • תצפיות על ניהול המשבר ועל ההתנהלות הארגונית
 • צמצום עבודת השטח
 • להימנע מכניסה לנעלי בעלי תפקידים המבצעים בקרה
 • התאמה של תכנית העבודה: הגברת החשיפה לסיכוני מעילות, התאמת הבקרות לשינויים בתהליכי העבודה, התרשלות בביצוע בקרות מהותיות, סיכוני אבטחת מידע וסייבר
 • להניח לארגון, אולם לא לאבד קשר ותקשורת עם מחזיקי העניין המרכזיים
 • לא להלאות, אולם כן להפנות את תשומת הלב לסיכונים שעשויים להתפתח כתוצאה ישירה או עקיפה של המשבר
 • בנוגע לביצוע עבודת הביקורת עצמה
 • מעקב תיקון ליקויים
 • מה עושים ב"יום שאחרי"?
כמובן, שכל ארגון ויחידת ביקורת יבצעו את ההתאמות הנדרשות, בהתאם לתרבות הארגונית, הנחיות הדירקטוריון וועדת הביקורת, וכמובן- הסיכונים הספציפיים בתקופה זו. לדוגמה:
 • האם נסגרו המפעל/המשרדים/הסניפים? סיכוני נזק לרכוש (נטוש)
 • האם בוצעו בארגון שינויי תפקידים, בשל מחסור בכוח אדם? סיכוני בקרה והפרדת תפקידים.
 • לגבי עבודה מרחוק: כיצד פועלים כשהעובדים שוהים תקופה ארוכה בממ"ד ללא WiFi, מה קורה לגבי עובדים שמפונים מבתיהם, האם חודדו סיכוני סייבר (סרטונים, נוזקות)?
 • האם יש הגברה או צמצום של קשרי הארגון עם הסביבה (לקוחות, ספקים, ציבור)? בתקופה זו יש לגלות הוגנות ורגישות מיוחדת ללקוחות, ספקים וכמובן לעובדי הארגון. ייתכן שלחלקם יש קרובי משפחה שנפגעו מפעולות האיבה.
 • האם ההנהלה נוקטת בצעדים כגון, קיום שיחות, תמיכה בעובדים שנפגעו, העמדת אנשי מקצוע (פסיכולוגים ואחרים), קיום הרצאות ופעולות מסייעות?
 • האם יש עידוד יוזמות התנדבות מצד הארגון לתמיכה בלוחמים ובנפגעים, תרומות (למשל ימי חופשה)?
 • סיכוני רגולציה-דיני עבודה, בעיתות אלו כללים ברורים הנוגעים להעסקת עובדים, האם מוקפד?
 • האם הארגון תורם לגופים (עמותות) כלשהם? – ייתכנו סיכוני מעילות והונאות (ניצול רוח התקופה), וסיכוני הלבנת הון ומימון טרור.
 • סיכונים פיננסיים: תזרים – ירידה בהכנסות, חשיפות מימוניות וכד'.
 • האם ראוי לבחון את מוכנות הארגון למצב (ביטחונית, סביבתית, עובדים, וכד')?
 • האם יש מקום לבחון את הנהלים לשעת חירום (אם לא עשינו זאת בזמן הקורונה ומאז, ואם הם לא מותאמים למצב הנוכחי)?
 • האם יש צורך בהתייחסות שונה לסיכונים בטווח הקצר, לעומת סיכונים בטווח הבינוני והארוך?

חברי לשכה אשר זקוקים לסיוע שלנו מוזמנים ליצור קשר עם מזכירות הלשכה בדוא"ל ו/או בטלפון הרשומים מטה.

אנו אתכם/ן,

בברכה,

לפרסום המקורי לחצו כאן