ביקורת פנים ככלי להפחתת אחריות דירקטורים ונושאי משרה- כנס 17.01.19

לצפייה במצגת לחץ כאן