אפקטיביות ועדת הביקורת והכריזמה של המבקר הפנימי – הילכו השניים יחדיו בלתי אם נועדו?- כנס 04.01.18

לצפיה במצגת לחץ כאן