צפו בעדכון התרגום של
התקנים המקצועיים הבינלאומיים
של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית 
לשנת 2017

תקנים אלה אומצו על ידי:

  • ה- או"ם
  • ה-OECD ו- IFAC (בהם ישראל חברה)
  • על ידי ה-EU (אליו ישראל נספחת)
  • וע"י ה- INTOSAI – האיגוד העולמי למבקרי מדינה (בו חבר משרד מבקר המדינה הישראלי).

על כל מבקר פנימי לפעול לפי תקנים אלה.

להלן קישור לתקנים:

התקנים המקצועיים הבינלאומיים של IIA העולמית משמשים

10000
מבקרים פנימיים
מדינות