צפו בעדכון התרגום של
התקנים המקצועיים הבינלאומיים
של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית 
לשנת 2017

התקנים המקצועיים הבינלאומיים של IIA העולמית משמשים

10000
מבקרים פנימיים
מדינות