צפו בעדכון התרגום של
התקנים המקצועיים הבינלאומיים
של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית 
לשנת 2017