ועדת ביקורת

דוד גרשונוביץ, יו"ר

ד"ר שרון גוטיינר

שלום גנצר