ועדת ביקורת

דוד גרשונוביץ, יו"ר

רונית בירן

דרור בר משה

ד"ר שרון גוטיינר

שלום גנצר

חביב האוספטר

אורית הורניק