התעדכנות מקצועית מתמשכת

דרישות להתעדכנות מקצועית מתמשכת – Continuing Professional Education (CPE) Requirements

המידע הניתן לעיל הינו תמציתי בלבד , את המידע מהמלא ניתן למצוא באתר הלשכה העולמית

  • מבקרים פנימיים בעלי הסמכות מטעם ה-IIA חייבים לשמר ולפתח את רמתם המקצועית ולהישאר מעודכנים בכל הנוגע להתפתחויות בתקנים מקצועיים, טכניקות ופרוצדורות ביקורת פנימית וכיו"ב.
  • באחריות בעלי ההסמכה להשלים שעות התעדכנות מקצועית ולעדכן את מערכת המעקב של ה IIA מידי שנה עד ה31 בדצמבר, על מנת להשאיר את הסמכתם תקפה.
  • חברים בלשכת המבקרים הפנימיים העולמית – IIA (המיוצגת בארץ בלעדית ע"י IIA ישראל – איגוד מבקרים בישראל) פטורים מתשלום בעת דיווח ההתעדכנות המקצועית לגבי כל הסמכות הIIA בעוד בעלי הסמכת CIA אשר אינם חברים, חייבים בתשלום דמי טיפול בסך 100$ בתוספת תשלום של 25$ בעת הדיווח בגין הסמכה אחת או יותר.
  • בעלי הסמכות אשר לא דווחו במועד על שעות ההתעדכנות המקצועית יוסבו באופן אוטומטי לסטטוס לא פעיל (Inactive status) וככאלה אינם יכולים להשתמש בהסמכתם. (קרי – להציג את עצמם כבעלי הסמכתCIA ).
  • לצורך הדיווח יש להיכנס למערכת המעקב של ה-IIA:
    Certification Candidate Management System) CCMS)

הזקוקים לעזרה נוספת בנושא יכולים לפנות לגורמים הבאים:
למזכירות האיגוד: בטלפון:03-5116617 , דוא"ל: theiiaisrael@gmail.com