התעדכנות מקצועית מתמשכת

דרישות להתעדכנות מקצועית מתמשכת – Continuing Professional Education (CPE) Requirements

המידע הניתן לעיל הינו תמציתי בלבד , את המידע מהמלא ניתן למצוא באתר הלשכה העולמית

  • מבקרים פנימיים בעלי הסמכות מטעם ה-IIA חייבים לשמר ולפתח את רמתם המקצועית ולהישאר מעודכנים בכל הנוגע להתפתחויות בתקנים מקצועיים, טכניקות ופרוצדורות ביקורת פנימית וכיו"ב.
  • באחריות בעלי ההסמכה להשלים שעות התעדכנות מקצועית ולעדכן את מערכת המעקב של ה IIA מידי שנה עד ה31 בדצמבר, על מנת להשאיר את הסמכתם תקפה.
  • חברים בלשכת המבקרים הפנימיים העולמית – IIA (המיוצגת בארץ בלעדית ע"י לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל) פטורים מתשלום בעת דיווח ההתעדכנות המקצועית לגבי כל הסמכות הIIA בעוד בעלי הסמכת CIA אשר אינם חברים, חייבים בתשלום דמי טיפול בסך 100$ בתוספת תשלום של 25$ בעת הדיווח בגין הסמכה אחת או יותר.
  • בעלי הסמכות אשר לא דווחו במועד על שעות ההתעדכנות המקצועית יוסבו באופן אוטומטי לסטטוס לא פעיל (Inactive status) וככאלה אינם יכולים להשתמש בהסמכתם. (קרי – להציג את עצמם כבעלי הסמכתCIA ).
  • לצורך הדיווח יש להיכנס למערכת המעקב של ה-IIA:
    Certification Candidate Management System) CCMS)

הזקוקים לעזרה נוספת בנושא יכולים לפנות לגורמים הבאים:
למזכירות הלשכה: בטלפון:03-5116617 , דוא"ל: office@theiia.org.il