אודות הלשכה

לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) הינה הגוף המקצועי העליון הקובע את כללי המקצוע משך עשרות שנים (משנת 1941), מרכז את תוכנית ההכשרה והלימוד של מקצוע הביקורת הפנימית ואת התכנים המקצועיים הקשורים במקצוע זה ומעניק את תעודות ההסמכה לעוסקים במקצוע הביקורת הפנימית בישראל וברחבי העולם.

לשכת המבקרים הפנימיים בישראל הינה הגוף היחיד והבלעדי בישראל המוכר על ידי ה-IIA והוא בלבד נציגו המוסמך בישראל. לשכת המבקרים הפנימיים העולמית, המונה כ-200 אלף חברים ב- 180 מדינות, היא הגוף המוביל בתחום זה בעולם כולו ופועלת באמצעות לשכות מבקרים פנימיים ברחבי העולם.

ה-IIA אחראית על מסגרת הנהלים המקצועיים הבינלאומית המכילה את הסטנדרטים הבינלאומיים לנהלים המקצועיים של הביקורת הפנימית והנחיות בינלאומיות אחרות, וכן מציעה תוכניות הסמכה בינלאומיות.

מטרת הלשכה הינה להוות את הסמכות המקצועית המובילה בביקורת פנימית במדינת ישראל, ולשמש מסגרת ארגונית מקצועית למבקרים פנימיים שכירים ולמבקרים פנימיים עצמאיים העוסקים במקצוע ו/או בתחום הביקורת הפנימית בישראל, ללא הבדל או העדפה ביניהם, וכן לכל אדם העוסק או המתעניין במקצוע הביקורת הפנימית.

כמו כן, הלשכה פועלת:

 • לייצוג מקצוע הביקורת הפנימית בפני הכנסת, רשויות המדינה וכל גוף ציבורי אחר בארץ ובחו"ל.
 • להגברת מודעות הציבור למקצוע הביקורת הפנימית, ולערך המוסף שלה.
 • להגברת ושיפור הידע המקצועי וההכשרה של המבקרים הפנימיים, הן אלה העוסקים בביקורת פנימית והן אלה המעוניינים לעסוק במקצוע זה.
 • להכשרה מקצועית והעלאת הרמה המקצועית של מבקרים פנימיים, באמצעות קורסים, השתלמויות ולימודים אקדמיים, לרבות השתלמויות לפי סעיף 3(א)(5) בחוק הביקורת הפנימית.
 • להסמכת מבקרים פנימיים מטעם ה- IIA.
 • לקידום חקיקה הנוגעת לביקורת הפנימית.
 • לייזום, לעידוד ולקיום שיתופי פעולה עם גופים ולשכות מקצועיות אחרות, בארץ ובחו"ל, לשם קידומו של מקצוע הביקורת הפנימית.
 • לפעול לעמידה בתקנים המקצועיים הבינלאומיים של ה- IIA, להכיר בתקני ה- IIA כתקנים מקצועיים מקובלים לפי חוק הביקורת הפנימית ולפי כל דין. לבחון ולקבוע תקנים, הנחיות ונהלים נוספים בנושאי ביקורת פנימית בישראל.
 • לפרסום כתבי עת, מאמרים, פרסומים ומחקרים מקצועיים הנוגעים לביקורת הפנימית.
 • ליצירת וניהול מאגר ידע, מידע ומחקר ופיתוח תורות ומחקרים בתחום הביקורת הפנימית.
 • לאכיפת הקוד האתי של ה- IIA לפעילותם המקצועית של החברים, לבדיקת תלונות על הפרת הקוד האתי על ידי חברים ולדיווח על תוצאות הבדיקות ל- IIA.
 • לטיפוח יחסי חברות וכבוד בין אנשי מקצוע הביקורת הפנימית ולחיזוק הזיקה לערכים האנושיים והתרבותיים אשר ביסודות המקצוע.
 • להגנת העצמאות המקצועית, המעמד והזכויות של חבריה.

 דירקטוריון

 ועדות הלשכה