חבר הנהלה

שחף ערן יו"ר ועדת המבקרים הפנימיים בגופים מוסדיים

הגעתי אל מקצוע הביקורת די במקרה, לאחר שנתקלתי באקראי במודעת דרושים לגיוס עובד ביקורת לפיקוח על הבנקים, בעודי מחפש דרכי המקצועית לאחר שמילאתי תפקיד תפעולי פיננסי בבנק וביחד עם קבלת ההסמכה כעורך דין.
ההחלטה לבחור במשרה זו היתה החלטה חשובה שפתחה בפני את הצוהר לעולם הביקורת והובילה אותי לנתב את הקריירה שלי לתחום זה.
אני מאמין שבכל תפקיד ניתן לעשות את הדברים בצורה ייחודית ולפיכך אני מנסה להוביל לחדשנות וליצירתיות גם בביקורת הפנימית - מקצוע שיש לו תדמית לא מוצדקת כתחום פעילות אפור ומיושן.
לאחר שנים לא מעטות במקצוע, אני יכול להעיד שעבודת הביקורת מרתקת, מאתגרת ומאפשרת שילוב עולמות תוכן שונים וניצול ידע, השכלה וניסיון בתחומים משיקים רבים.
אני מכיר בחשיבות ובפוטנציאל שגלום במקצוע הביקורת הפנימית ורוצה להיות חלק מתהליך של קידום המקצוע והעוסקים בו, זאת בין היתר באמצעות הפעילות באיגוד.
אני מאמין בביקורת פנימית מקצועית ועניינית, דוגל בעבודה קשה והתעמקות בפרטים לצד הסתכלות רחבה והפעלת שיקול דעת. אני מאמין כי ערכים אלה, לצד חתירה מתמדת למצוינות, הם מתכון להצלחה ובסיס להתפתחות אישית, מקצועית וניהולית בביקורת הפנימית.

קורות חיים

  • 2014 עד היום – מבקר פנימי ראשי של קבוצת כלל ביטוח
  • 2013-2014 – סגן המבקר הפנימי של קבוצת כלל ביטוח
  • 2008-2012 – תפקידי ממשל תאגידי בקבוצת כלל ביטוח: קצין הציות; עורך דין בכיר לנושאי רוחב, פרויקטים מיוחדים, רגולציה ופיקוח; מזכיר החברה.
  • 2002-2008 – ריכוז הליכי ביקורת על תהליכים תפעוליים ורגולטוריים מורכבים כמבקר בפיקוח על הבנקים.
  • 2000-2001 – טרום התמחות והתמחות במשפטים.
  • 1997-2000 – כלכלן ב-Back Office של חדר העסקות במט"ח, בבנק לאומי.

פרסומים