חבר הנהלה

שמואל רוזנבלום גזבר, יו"ר ועדת כספים והשקעות, פורום מעילות והונאות

קורות חיים

פרסומים