חבר הנהלה

קרופ אורית יו"ר ועדת הקשר למשרדי ממשלה

קורות חיים

פרסומים