חבר הנהלה

אורית קרופ יו"ר ועדת הקשר למשרדי ממשלה

קורות חיים

פרסומים