חבר הנהלה

סייג גבי יו"ר ועדת הקשר לאקדמיה

ביקורת פנימית היא אחד התחומים המאתגרים והמרתקים ביותר. הגישה שלי לבדיקת נושא ביקורת זהה לגישה הנקוטה בשדה האקדמי- מדעי: זיהוי בעיה מורכבת (מטלת ביקורת); השערת אפס של המבקר-החוקר היא שהכל תקין ויש להפריך את ההשערה.התבוננות וצפייה בעובדות רלבנטיות לבעיה (סקר מוקדם וספרות מקצועית); קביעה אם הראיות בקשר לבעיה הן רלבנטיות/בר תוקף;בחירה בטכניקות ביקורת ליישום העבודה; הערכה של הראיות וניסוח השערות בקשר למוקדי ביקורת. מסקנות הנובעות מההשערות. אישוש או הפרכה של ההשערות; סיכום, מסקנות והמלצות של המבקר-החוקר. מדעי הביקורת הפנימית מהווים דיסיפלינה הכוללת שטח תיאורטי מאורגן התומך ביישום המקצועי. הביקורת הפנימית היא למעשה מדע סינופטי ויישומי.

פרויקט המחקר העיקרי שלי כיום הוא על הביקורת הפנימית בבתי חולים במדינת ישראל..

קורות חיים

חבר ועדת כנסים והשתלמויות, חבר מערכת כתב העת

השכלה עיקרית

1972: ב.א בכלכלה ומינהל עסקים  – האוניברסיטה העברית בירושלים.

1975: מ.א בכלכלה  –  האוניברסיטה העברית בירושלים.

1977: D.E.A – E.H.E.S.S ( Paris)

2007 :  תואר שלישי  – בביקורת פנימית – אוניברסיטת חיפה

תפקידים עיקריים

2008 –2013 : המבקר הראשי של הטכניון– מכון טכנולוגי לישראל

החל מ 2000 – עמית הוראה ומחקר באוניברסיטת חיפה – תכנית מ.א ללימודי התמחות בביקורת פנימית וציבורית. מנהל אקדמי של תכנית מבקרים פנימיים ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ – אניברסיטת חיפה

החל משנת 2013 – מצה במכללת הגליל ובמסגרות שונות אחרות

תפקידיפם ציבוריים נוכחיים

החל מ 2008 : דירקטור מ.ט.י גליל מערבי

החל מ 2007 : יו"ר ועדת הביקורת של ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה

החל מ 2008 : הבר הנהלה במרכז למינהל  ומדיניות ציבורית –  אוניברסיטת חיפה

החל  מ 2017 : עמית מחקר במרכז למינהל ומדינות ציבורית

החל מ 2016 : סוקר(reviewer)  בכתב –עת מדעי Managerial Auditing Journal

פרסומים

Cohen, Aaron & Sayag Gabriel "The effectiveness of Internal Auditing: An empirical Examination of it Determinants in Israeli Organizations". Australian Accounting Review No 54 Vol.20 Issue 3.(2011)

 

גבי סייג, האפקטיביות של הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות וגורמיה – המציאות הישראלים בספר עיר ומדינה בישראל: שלטון מקומי לקראת העשור השביעי, בעריכת אברהם בריכטה, ערן ויגודה גדות וגיא פדה. 2010 .אוניברסיטת חיפה.