חבר הנהלה

מירי גרוסמן ממלאת מקום ומשנה לנשיא, יו"ר משותפת ועדת כנסים לימודים והשתלמויות, קשר ללשכת עו"ד

קורות חיים

פרסומים