חבר הנהלה

לילי אילון יו"ר ועדת חברות ממשלתיות

בעלת רישיון רואה חשבון, תואר ראשון (BA) בחשבונאות ובכלכלה ותואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות במימון, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. לילי היא גם בוגרת התוכנית למדיניות חברתית ולמינהל לסגל הבכיר בשרות המדינה ובוגרת קורס בוררים.

החל משנת 1994 עבדתי במחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך. לאחר כעשור, עת התמנתי לתפקיד CFO בחברת אמות השקעות בע"מ. בשנת 2006 התמנתי לתפקיד משנה למנכ"ל ו-CFO בחברת המשביר לצרכן החדש בע"מ ולאחר מכן כמנכ"לית חברה בת של המשביר. במקביל, כיהנתי כדירקטורית במספר חברות. בשנת 2010 מונתי לתפקיד סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות ואחראית על פיקוח, בקרה ודיווח בחברות הממשלתיות. בתפקיד זה כיהנתי עד שנת 2015.

כיום אני יועצת עסקית לחברות דירקטורית בחברות (נמנית גם על נבחרת הדירקטורים של רשות החברות)ניהול .

בנוסף, אני משתתפת קבועה בוועדה המקצועית של המוסד לתקינה וחברה במועצה המקצועית של לשכת רואי חשבון.

הקריירה שלי משלבת ניהול בחברות גדולות ומורכבות לרבות הנפקתן, ניהול פעילותן בשוק ההון, ניהול הסיכונים, ושמירה על איתנותן פיננסית.
כמו כן, עבודה במגזר הציבורי הן כמנהלת בכירה האחראית על כל נושאי הרוחב בחברות הממשלתיות והן, בתחילת דרכי המקצועית, כעובדת רשות ניירות ערך.

קורות חיים

  • 2015-היום-דירקטורית ויועצת
  • 2010-2015 – רשות החברות הממשלתיות- סגנית בכירה ומנהלת פיקוח, בקרה ודיווח
  • 2006-2009 – המשביר לצרכן החדש בע"מ-CFO, משנה למנכ"ל ומנכ"לית חברה בת
  • 2004-2006 – אמות השקעות בע"מ-CFO
  • 2004-1994 – רשות ניירות ערך, מחלקת תאגידים

פרסומים