חבר הנהלה

דב כץ יו"ר ועדת הקשר למבקרי הרשויות המקומיות והחברות העירוניות

אני כיום בתפקיד מבקר עיריית נתניה משנת 2000. התפקיד הוא אתגרי ביותר ומחייב שילוב של ידע רב במערכות השלטון הן המקומי והן המרכזי.
אני מאמין בביקורת בונה,הבאה להצביע על ליקויים וכשלים והמביאה רוח של חדשנות מערכתית בכל התחומים בהצעוצ ובהמלצות לשיפורים.
בעיני , דוח ביקורת טוב הוא הדוח המביא לידי כך שהנושאים באחריות התאגידית מקבלים את ממצאי דוח הביקורת ופועלים עלי ההמלצות לאי הישנות הליקויים שנמצאו.
הסיפוק הגדול ביותר שלי כמבקר העירייה מתקיים כאשר לאחר פרק זמן , בביקורת מעקב , אני מוצא שאכן כל ההמלצות מומשו ובוצעו.
עולם הביקורת בשלטון המקומי משתנה כל העת ומחייב התמקצעות ורעננות ללא הפסק.

קורות חיים

2000 – עד היום מבקר עיריית נתניה

78-93 בתעשיה האוירית במגוון תפקידים כמו מנהל כספים במפעל להב,עוזר סמנכל לתכנון ומערכות מידע וממונה על האספקט הכלכלי של הרכש במפעל מל"ט.

אני משמש בחבר הנאמנים של המכללה האקדמית  נתניה וחבר בועדת הביקורת.שימשתי בשתי ועדות קרואות מטעם שר הפנים.

קיבלתי תעודת הוקרה  על השתתפות  בפתוח המזל"ט  שזיכה את התעשיה האוירית  בפרס  בטחון ישראל  ב1981

פרסומים