פורום מבקרים פנימיים צעירים

פרטים בקרוב

אולי תתעניינ/י גם ב:

פרטים בקרוב!

שולחן עגול מבקרים פנימיים ראשיים

פרטים בקרוב

פרטים והרשמה
16.07.20

16-27.07.20 סדנת תחקור נתונים