אודות האיגוד

לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) הינה הגוף המקצועי העליון הקובע את כללי המקצוע משך עשרות שנים (משנת 1941), מרכז את תוכנית ההכשרה והלימוד של מקצוע הביקורת הפנימית ואת התכנים המקצועיים הקשורים במקצוע זה ומעניק את תעודות ההסמכה לעוסקים במקצוע הביקורת הפנימית בישראל וברחבי העולם.

איגוד מבקרים פנימיים בישראל הוא הגוף היחיד והבלעדי בישראל המוכר על ידי ה-IIA והוא בלבד נציגו המוסמך בישראל. לשכת המבקרים הפנימיים העולמית, המונה כ-200 אלף חברים ב- 180 מדינות, היא הגוף המוביל בתחום זה בעולם כולו ופועלת באמצעות לשכות מבקרים פנימיים ברחבי העולם.

ה-IIA אחראית על מסגרת הנהלים המקצועיים הבינלאומית המכילה את הסטנדרטים הבינלאומיים לנהלים המקצועיים של הביקורת הפנימית והנחיות בינלאומיות אחרות, וכן מציעה תוכניות הסמכה בינלאומיות.

האיגוד מאגד את החברים במקצוע הביקורת הפנימית בישראל ומטרתו לקדם את העיסוק במקצוע הביקורת הפנימית ולהוות מסגרת ארגונית-מקצועית לכל העוסקים במקצוע.
כמו כן, האיגוד פועל:

  • להגברת ושיפור הידע המקצועי וההכשרה של המבקרים הפנימיים
  • להכשרה מקצועית והעלאת הרמה המקצועית של מבקרים פנימיים כמקובל בעולם הרחב
  • להסמכת מבקרים פנימיים מטעם ה-IIA
  • לקיום התקנים המוצאים על-ידי לשכת המבקרים הפנימיים העולמית
  • לקידום חקיקה הנוגעת לביקורת פנימית
  • לייצוג עמדת המבקרים הפנימיים בישראל בנושאים שעל סדר היום המקצועי
  • לבחון ולקבוע תקנים ונהלים בנושאי ביקורת פנימית
  • לקידום מעמד המבקרים הפנימיים בישראל

 דירקטוריון

 ועדות האיגוד