תקינה והנחיות מקצועיות

תקנים

הוועדה המקצועית של IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל שמחה לבשר על תרגומם לעברית של התקנים המקצועיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית.

לעת עתה תורגמו הנחיות החובה (Mandatory guidance), כאשר בהמשך יתורגמו ההנחיות המומלצות בחום ע"י הלשכה העולמית (Strongly Recommended Guidance).

התקנים המקצועיים הבינלאומיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) משמשים כ- 190 אלף מבקרים פנימיים בכ- 180 מדינות.

תקנים אלה אומצו על ידי ה- או"ם, ה-OECD ו- IFAC (בהם ישראל חברה), על ידי ה-EU (אליו ישראל נספחת), וע"י ה- INTOSAI - האיגוד העולמי למבקרי מדינה (בו חבר משרד מבקר המדינה הישראלי).

על כל מבקר פנימי לפעול לפי תקנים אלה.

להלן קישור לתקנים:

התקנים המקצועיים הבינלאומיים של IIA העולמית - מתורגמים לעברית >>

 לשכת המבקרים הפנימיים העולמית פרסמה את המסגרת החדשה של הכללים שיחולו מינואר 2017