התעדכנות מקצועית מתמשכת

התעדכנות מקצועית מתמשכת
דרישות להתעדכנות מקצועית מתמשכת
Continuing Professional Education (CPE) Requirements
המידע הניתן לעיל הינו תמציתי בלבד , את המידע מהמלא ניתן למצא באתר הלשכה העולמית

מבקרים פנימיים בעלי הסמכות מטעם ה-IIA חייבים לשמר ולפתח את רמתם המקצועית ולהישאר מעודכנים בכל הנוגע להתפתחויות בתקנים מקצועיים, טכניקות ופרוצדורות ביקורת פנימית וכיו"ב.

באחריות בעלי ההסמכה להשלים שעות התעדכנות מקצועית ולעדכן את מערכת המעקב של ה IIA מידי שנה עד ה 31 בדצמבר, על מנת להשאיר את הסמכתם תקפה.

חברים בלשכת המבקרים הפנימיים העולמית - IIA (המיוצגת בארץ בלעדית ע"י IIA ישראל – איגוד מבקרים בישראל) פטורים מתשלום בעת דיווח ההתעדכנות המקצועית לגבי כל הסמכות הIIA בעוד בעלי הסמכת CIA אשר אינם חברים, חייבים בתשלום דמי טיפול בסך 100$ בתוספת תשלום של 25$ בעת הדיווח בגין הסמכה אחת או יותר.

בעלי הסמכות אשר לא דווחו במועד על שעות ההתעדכנות המקצועית יוסבו באופן אוטומטי לסטטוס לא פעיל (Inactive status) וככאלה אינם יכולים להשתמש בהסמכתם. (קרי - להציג את עצמם כ-CIA).

לצורך הדיווח יש להיכנס למערכת המעקב של ה-IIA  :
Certification Candidate Management System (CCMS)

 הזקוקים לעזרה נוספת בנושא יכולים לפנות לגורמים הבאים:
• למזכירות האיגוד: בטלפון:03-5116617 , דוא"ל: theiiaisrael@gmail.com
או:
• לשרות הלקוחות של הלשכה העולמית: טלפון +1-407-937-1111 בארה"ב,
דוא"ל: certification@theiia.org

להלן הדרישות הרלוונטיות לאוחזים בהסמכת CIA פעילה
השלמת 40 שעות בשנה של התעדכנות מקצועית מתמשכת המוכרת ע"י לשכת המבקרים העולמית. יצוין כי מוסמכים חדשים מקבלים אוטומטית 40 שעות בשנה שבה הוסמכו ו 40 שעות נוספות בשנה שאחריה.
מגוון הפעילויות האפשרי לצורך כך:
  • השתתפות בקורסים, ימי עיון והדרכות מקצועיות
  • פרסום מאמרים, ספרים ומחקרים
  • תרגום חומר מקצועי
  • מתן הרצאות
  • השתתפות בפורומים מקצועיים
  • השתתפות בביצוע בקרת איכות של הביקורת הפנימית
פרוט על תחשיב הפעילות המוכרת בכל קטגוריה ומקסימום שעות מוכר בשנה ניתן למצוא באתר הלשכה העולמית:
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CPE-Requirements.aspx

להלן דרישות הדיווח כפי שמופיעות באתר הנ"ל לבעלי הסמכות בעלי סטטוס דיווח שונה: פעילים , גמלאים , לא פעילים וכו... כמו גם הדרישות לחזרה לסטטוס דיווח פעיל.
שימו לב כי בעלי סטטוס לא פעיל Inactive Status אינם רשאים להשתמש (להציג את עצמם) כ- CIA.
Categor


המדווח אמור לשמור ברשותו תיעוד על הפעילות למשך 3 שנים מיום הדיווח למקרה שיתבקש ע"י ה IIA לספק זאת.
ביקורת מטעם ה IIA
הלשכה העולמית תבצע בדיקות מדגמיות של ציות המדווחים לדרישות ההתעדכנות המקצועית המתמדת. דיווח כוזב יגרור פעילות משמעתית של הלשכה העולמית בהתאם לנהליה.