הסמכות מקצועיות

הסמכות מקצועיות
הסמכות לשכת המבקרים הפנימיים העולמית - IIA מיוצגת בישראל בלעדית ע"י IIA ישראל – איגוד מבקרים פנימיים בישראל

מבקר פנימי מוסמך Certified Internal Auditor (CIA)
מבקר פנימי מוסמך (CIA) הינה ההסמכה הגלובלית המוכרת היחידה אשר האוחזים בה יכולים להפגין את יכולתם המקצועית בביקורת פנימית. בנוסף, הסמכה זו הינה יותר מהוכחה בלבד לרמת הידע שלך ולהישגיך. זו הדרך הטובה ביותר לעוסקים בביקורת פנימית להפגין ברבים את רמתם המקצועית ואת מוכנותם להתמודד עם אתגרי המקצוע.
הסמכת ה- CIA הינה יתרון מקצועי בעל ערך למבקרים פנימיים בכל הדרגים, למנהלי סיכונים, לסטודנטים לחשבונאות, למנהל עסקים ולתארים פיננסים אחרים.

IIA ישראל – איגוד מבקרים פנימיים בישראל עורך קורסי הכנה לבחינת ההסמכה עם מיטב המרצים מהארץ ומהעולם.
 

 (QAR) סוקר הבטחת איכות מערך הביקורת הפנימית - Quality Assurance Review 

הצורך בבחינה מקצועית של איכות ואפקטיביות הביקורת הפנימית עוגנה בתקנים וברגולציה:
תקן 1312 של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) דורש , כי בכל יחידת ביקורת פנימית יבוצע אחת ל- 5 שנים 
סקר להבטחת איכות הביקורת הפנימית על ידי גורם חיצוני.
חוזר 4-4-2014 מיום 22.5.14 של רשות החברות הממשלתיות דורש ביצוע בדיקת איכות של מערך הביקורת הפנימית על ידי גורם חיצוני מדי 3 שנים. 
חוזר גופים מוסדיים 14-9-2007 של אגף שוק ההון קובע , כי אחת ל- 5 שנים לפחות תיבחן פעילות מערך הביקורת הפנימית על ידי גורם בלתי תלוי.
הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא פונקצית הביקורת הפנימית קובעות כי אחת ל- 5 שנים לפחות תיסקר פונקצית הביקורת הפנימית על ידי גורם בלתי תלוי.
 חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות חולים ושב"ן הקובע כי אחת ל- 4 שנים לפחות תיבחן איכות פעילות הביקורת הפנימית על ידי גורם חיצוני.
 
עקב פניות של גופים וחברות, אנו מעמידים לרשות המעוניינים את רשימת בוגרי קורסי הבטחת האיכות שנערכו בשיתוף פעולה עם ה- IIA הבינלאומי, לשכת רואי חשבון בישראל ו- IIA ישראל- איגוד מבקרים פנימיים בישראל.
הרשימה המוצגת כוללת אותם בוגרי הקורס אשר הביעו נכונות להכלל ברשימה.
בוגרי הקורס שאינם רשומים ומעוניינים, מתבקשים לפנות למזכירות האיגוד בליווי עותק של תעודת הגמר.
בוגרי הקורסים המופיעים ברשימה ומעוניינים להסיר ו/או לעדכן את פרטיהם, מתבקשים מתבקשים ליצור קשר עם המזכירות.
אין בפרסום הרשימה הודעה על התאמת המועמד כסוקר איכות ועל המעוניינים לראיין את המועמד ולבחון את התאמתו.
 
*באחריות המופיעים ברשימה לעדכן את פרטיהם כשהם משתנים
 
מוסמך בביצוע הערכת בקרות עצמית  Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®)
הסמכה מוכרת זו לעוסקים בהערכת בקרות עצמית האחראים לייזום והובלה של שינויים ארגוניים. הבנת תפישות עיקריות ומודלים של סיכון ובקרה מאפשרים לאוחזים בהסמכה זו בכל הרמות לשלוט בטכניקות החיוניות על מנת לאפשר לארגונים להשיג את מטרותיהם. חשוב לא פחות, הסמכה זו תאפשר לך להשיג את מטרותיך בפיתוח הקרירה המקצועית שלך.

מבקר שירותים פיננסים מוסמך  Certified Financial Services Auditor® (CFSA®)
הסמכה מוערכת זו למבקרים המועסקים במערכת הבנקאית, בשוק ההון, בחברות הביטוח, בשירות הרגולטורים וכיוצא באלה. אם מטרתך הינה להמשיך ולהתקדם בתחום ביקורת השירותים הפיננסים, הסמכה זו הינה האמצעי להפגין את ידיעותיך וכישוריך בתחום.

מבקר ממשלתי מוסמך Certified Government Auditing Professional® (CGAP®)
הסמכה זו נועדה למבקרים המועסקים במגזר הציבורי בכל הדרגות, אשר תסייע לך להתמודד עם האתגרים הרבים בתחום תובעני זה.

מוסמך בהבטחת ניהול סיכונים Certification in Risk Management Assurance™ (CRMA®)
הסמכה זו תסייע לך להפגין את יכולתך לספק שירותי הבטחה לתהליכי ליבה עסקיים בניהול סיכונים ובשלטון התאגידי, לסייע ולהדריך את ההנהלה ואת ועדת הביקורת בתפישות של ניהול סיכונים, להתמקד בסיכונים אסטרטגיים ולהוסיף ערך לארגונך.

בחינות ההסמכה

מרבית בחינות ההסמכה הנ"ל מבוצעות ברחבי העולם באמצעות מחשב. מידע נוסף על ההסמכות ועל הבחינות ניתן למצוא באתר הלשכה העולמית בקישור הר"מ.
https://global.theiia.org/certification/Pages/Certification.aspx
 

 בחן את מוכנותך למעבר בחינת ה- CIA

https://na.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Certified-Internal-Auditor-CIA-Practice-Exams.aspx

הכשרה למנהיגות ביקורת פנימית (Qual)

https://global.theiia.org/qial/Pages/Qualification-in-Internal-Audit-Leadership.aspx